پاورپوینت علوم اول ابتدایی دنیای جانوران - 7 اسلاید
پاورپوینت درباره یخچال های طبیعی
جوابهای کرمچاله ای حمایت شده با گاز چاپلین تامیم یافته
جزوه ریاضی ۲ دکتر کیانی دانشگاه صنعتی امیرکبیر
جزوه ریاضی 2 دکتر فرید بهرامی دانشگاه صنعتی اصفهان
جزوه ریاضی ۲ پروفسور سیاوش شهشهانی دانشگاه صنعتی شریف
جزوه ریاضی ۲ دکتر امیر جعفری دانشگاه صنعتی شریف
جزوه ریاضی ۱ دکتر عرب زاده دانشگاه صنعتی امیرکبیر
جزوه ریاضی ۱ پروفسور سیاوش شهشهانی دانشگاه صنعتی شریف
تحقیق جامع دانشگاهی نیترات و خواص و منابع آن